Sepetim

0 ürün -

Sepetinizde 0 ürün bulunmaktadır.

Toplam

RIZA BEYANI

Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ONAY

 
Özlenir Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Özlenir” ya da “Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Aydınlatma Bildirimimiz, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamız ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız sınırları çerçevesinde, sizden aldığımız:
 
 • Ad-Soyadı,
 • TC kimlik numarası,
 • Posta adresi bilgisi,
 • E-posta adresi bilgisi,
 • Telefon numarası,
 • Cinsiyet verilerinizi
 
KVKK’nın 5/2. Maddesi kapsamında:
 
 1. Kanunlarda öngörülmüş haller,
 2. Aramızdaki sözleşmenin kurulması ve bu bağlamda sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,
 3. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,
 4. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için gerekli olması ve
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 
şartları ile işlemekteyiz.
 
Aydınlatma metnini de dikkate alarak,  kişisel verilerinizin;
 
www.jeanslab.com.tr adlı web-sitemizden yapacağınız alışverişlerde işleminize üye olarak devam etmek ve sunulan üyelik avantajlarından faydalanmak istiyorsanız, kişisel verilerinizin tarafınıza üyelik tesisi için saklanmasına, üyeliğe ilişkin işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla işlenmesine ve gereken hallerde yasal sınırlar dahilinde ve amacıyla sınırlı olmak üzere üçüncü kişilere aktarılmasına onay veriyor musunuz?
 
Yasal veya sözleşmesel kısıtlamalara ve makul bir bildirime tabi olarak, herhangi bir zamanda rızanızı geri çekebilirsiniz. Bu tür bir rızayı geri çekme veya rıza değişikliği ile ilgili iletişimlerinizi bizimle Aydınlatma Bildirimimizde gösterilen usullerde yapabilirsiniz.